DARK SOULS™: Prepare To Die Edition

DARK SOULS™: Prepare To Die Edition

Преглед на статистиките:
1,614 в игра | 9 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Dark Souls will be the most deeply challenging game you play this year. Can you live through a million deaths and earn your legacy?
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане