The world has ended. There is no hope. No new beginning. Only the survivors. DEADLIGHT follows the journey of Randall Wayne, a man searching for his family across Seattle during the aftermath of a 1980s event that has decimated life on earth.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster