Enter the Cursed Tomb of the Lost Queen! Egyptologists and archaeologists are abuzz about recent discoveries by a university dig team, but suspicious accidents left the group isolated and leaderless. Is a curse burying their progress or is someone sabotaging their success?
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster