An updated and remastered version of the smash-hit psychological survival adventure, made by one man and played by hundreds of thousands! The masked protagonist must escape from a city ravaged by disease, by any means necessary.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster