Cannon Fodder 3 is a tactical action game, which inherited the style and traditions of the original game. The war goes on and its scale is nearly the same as before. 500 conscripts are sent to meet their destiny. What awaits them? A general's stars or a bed of honor?
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster