War of the Immortals
War of the Immortals > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Dunn-N-Dusted 8 พ.ย. 2012 @ 2:49pm
new user with acount yet cant log in
im a new user of the perfect world system i have downloaded this game through steam yet when i place my acount info into the game it keeps saying incorrect info or incorect acount
< >
กำลังแสดง 1-4 จาก 4 ความเห็น
Synchroze 8 พ.ย. 2012 @ 5:41pm 
Make sure you're using your account name to log in and not the forum name. Also your password is only 14 characters MAX but the log in screen allows for more than that so double check that you're inputing the correct password.
Dunn-N-Dusted 9 พ.ย. 2012 @ 3:26am 
i now realise my error
thanks for the reply :D
5aad 25 พ.ย. 2012 @ 9:39am 
not working for me
BlueMaxPL 24 มี.ค. 2013 @ 2:04pm 
i need to log on with pws account if i'm thinkig right??
< >
กำลังแสดง 1-4 จาก 4 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

War of the Immortals > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้