War of the Immortals

War of the Immortals

Προβολή στατιστικών:
War of the Immortals > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
new user with acount yet cant log in
im a new user of the perfect world system i have downloaded this game through steam yet when i place my acount info into the game it keeps saying incorrect info or incorect acount
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Make sure you're using your account name to log in and not the forum name. Also your password is only 14 characters MAX but the log in screen allows for more than that so double check that you're inputing the correct password.
i now realise my error
thanks for the reply :D
not working for me
i need to log on with pws account if i'm thinkig right??
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

War of the Immortals > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 8 Νοε 2012 στις 14:49
Αναρτήσεις: 4

Περισσότερες συζητήσεις