War of the Immortals

War of the Immortals

Προβολή στατιστικών:
War of the Immortals > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Can't update the game
Well the launcher says it can be something wrong with my internet, but it's not, and I can't update it manual.... I don't know if I am doing it wrong but I tried that too....Anyone knows?
War of the Immortals > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος