War of the Immortals > Общи дискусии > Подробности за темата
InfernoElf 10 юни 2013 в 12:30 следобед
Windows 8?
Does it work? It looks kinda fun!