War of the Immortals

War of the Immortals

Προβολή στατιστικών:
War of the Immortals > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Problems logging in
Keeps saying Error code: -1 anyone else having this problem? How do I fix it? I came home from work and it won't let me log in to play
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
i have been having a problem also, it keeps saying my password or login is wrong, i then try to retrieve or change the password and it takes a long time and then seems like it didn't do anything.
happening to me too mate, sucks... i really want to play. felt in love with the game
♥♥♥♥ this♥♥♥♥♥♥ Cancel this ♥♥♥♥ing game now! ♥♥♥♥
Αναρτήθηκε αρχικά από Dadio483:
i have been having a problem also, it keeps saying my password or login is wrong, i then try to retrieve or change the password and it takes a long time and then seems like it didn't do anything.

if you registered through any means other than the perfect world site, the problem is that they didnt actually activate your account. register an account on their site then you should be able to use it to log into any of their games.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

War of the Immortals > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος