War of the Immortals

War of the Immortals

Преглед на статистиките:
War of the Immortals > Общи дискусии > Подробности за темата
Full screen mode
I am not finding how to get my game in full screen mode it just shows up in this little box. Can any one help me?
< >
Показване на 1-2 от 2 коментара
Sizz 15 февруари 2013 в 9:30 сутринта 
you can just hot F11 if I remember correctly
F11 doesnt work. anybody else have an idea on how to get it to work in full screen mode?
< >
Показване на 1-2 от 2 коментара
На страница: 15 30 50

War of the Immortals > Общи дискусии > Подробности за темата
Дата на публикуване: 29 януари 2013 в 7:32 следобед
Публикации: 2