War of the Immortals
War of the Immortals > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
My eyes hurt
On the creation menu where you choose a class everything seems awesome (armors look amazingly cool) but after forcing myself to finish the tutorial I had to stop playing since everything was so colourful and the balance between dark and bright colors was really bad.

Also the lack of anisotropic makes it even worse, and the glow option won't help anything since it makes everything blurry.
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
You can turn off the Glow if that solves your problem. Lowering the brightness also helps.
< >
กำลังแสดง 1-1 จาก 1 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

War of the Immortals > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้