War of the Immortals

War of the Immortals

Προβολή στατιστικών:
War of the Immortals > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
PsY ; OwnageLame ツ 2 Απρ, 2013 στις 9:10μμ
Cancel this game
Please clear this game just does not work !!!!! now ! I do not have the ♥♥♥♥ing nerve . ♥♥♥♥♥ES !!!
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Dengir 17 Απρ, 2013 στις 3:27μμ 
What are you trying to say? I don't understand it.
retard 19 Απρ, 2013 στις 9:09πμ 
guys can u register me im from russia and i cant redister pls i know this game.Im 123lv Ranger on Genesis server and others https://register.perfectworld.com/woi_splash
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

War of the Immortals > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος