Cortex Command

Cortex Command

Преглед на статистиките:
Cortex Command > Общи дискусии > Подробности за темата
the game won't recive any keyboard input
not even trying reasigning the keys work, as it won't recive any input by the keyboard
Cortex Command > Общи дискусии > Подробности за темата
Дата на публикуване: 22 септември 2013 в 11:56
Публикации: 0