Analogue: A Hate Story

Analogue: A Hate Story

Προβολή στατιστικών:
Analogue: A Hate Story > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
How can I delete saved files?
I installed this game recently, but though my friend installed this game and deleted it long ago, saved files are existing. What should I do? I just want to play this without any saved files.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
I haven't tried this, so I'm unsure if it will work.

Go to C:\Users\User\AppData\Roaming\renpy\analogue. This folder contains what I think are the save files for Analogue. Delete whichever ones you want deleted.

If it doesn't work, then all I can suggest is contacting the author.
You could go into your steamapps and delete the analogue a hate story file.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Analogue: A Hate Story > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος