It‘s September 1998 and Raccoon City is being consumed by Umbrella’s deadly T-virus outbreak. With a cover up required, Umbrella orders an elite squad into Raccoon City to destroy all evidence of the outbreak and eliminate any survivors.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster