Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Drunken You're Reuben Matsumoto. You used to own a bar. Robot You gave your robot bartender, Tim, sentience. He went nuts, stole your other 12 bots, and burned down your bar. Pornography He's attacking Boston with 20,000 drones, 40 Titans, and his lieutenants, the 12 Drunken Robot Centerfolds.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.