เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Titan Building Instructions and Videos
โดย RoRoDejobaan
Dejobaan constructed this guide to help YOU create your very own Titans and Arenas. WATCH 100% legit step-by-step videos and THINGS LIKE THAT....
Unlocking "I am wearing Rohit's Impossibly Blue Pants"
โดย swordfischer
Want to unlock that last achievement in DRP? Read the guide!...
Titan Building: Adding mount pieces
โดย (QC) E.T.
In this guide you will learn how to put more mount pieces onto (nearly) anything in the titan builder. Although this guide will only provide you step-by-step instructions to create a basic framework to make a custom head out of a huge acorn, you’ll get ...
Titan/Arena Editors Hotkeys
โดย (QC) E.T.
The list of all DRP's hotkeys... but ON STEAM. Whoooaaa...