Omerta - City of Gangsters

Omerta - City of Gangsters

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Omerta - City of Gangsters is a simulation game with tactical turn-based combat. Taking the role of a fresh-from-the-boat immigrant, with dreams of the big life, the player will work his way up the criminal hierarchy of 1920’s Atlantic City.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане