This galaxy is ancient, and its first intelligent life was the civilization we call the Endless. Long before our eyes gazed upon the stars they flew between them, though all that remains of this people is what we call Dust.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане