เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Those "Numbered" Achievements
โดย Diminutive Resplendence
Fast methods of getting the numbered achievements. (Including some hidden ones.) "Three Little Pigs" --- "Offensive Defense" --- "Valley Of Death" Destroying 10 troops --- 50 troops --- 200 troops "Swatting the Mosquitoes" --- "Stomping the Ants" ...
[EVALUATION] Endless Space
โดย Seika
Les Endless, peuple légendaire qui serait le fondement même de ce qu’est la galaxie aujourd’hui. Il va bien falloir vous préparer pour une expédition de grande envergure, la galaxie est grande, et vous n’êtes pas seul …...
Starting off in Endless Space: Disharmony
โดย BrigadierBill
Endless Space is a great game, but one with a very lackluster tutorial. For those of us who need help in understanding the basics, want to know which techs to go for in early game, help making a custom race, figuring out combat, or just knowing the diffe...
Руководство по терраформированию планет
โดย Галактик
Terraforming Guide, перевод на русский язык. Это руководство содержит информацию о типах планет и о том, как их переделать из одного в другой....
Basic guide for Disharmony in English & Japanese (日本語でDisharmony基礎解説)
โดย MeaslyTripod
Detailing basic game system, opening move including what to research & build, where to colonize. 基本的なシステム解説から序盤のプレイ指針(研究、建設、入植地の選定)まで、クリアのお供にどうぞ。...
Простой способ победы над ИИ на максимальной сложности
โดย thundra
Хотите одержать верх над ИИ на максимальной сложности, выиграть за пользовательскую фракцию с -195 очков, получить за раз до 10ти редких дости...
Invasion mechanics explained (how to invade successfully)
โดย MTB-Fritz
This started out as a quick write-up for the invasion mechanics but I ended up with a lil more info so decided to go the whole mile. This guide will explain to you how invasions work, what goes on behind the curtain and how to invade enemy systems. edi...
Endless Space Disharmony (советы на сложности выше normal)
โดย Pastor
В данном небольшом руководстве хотел бы заострить внимание на том, как выживать и побеждать на сложности игры выше нормальной....
Endless Space: Disharmony Video Tutorial
โดย ArealFloodAdvisory
Just started playing? Overwhelmed by tooltips? Baffled by the branching tech tree? Look no further! This video Let's Play/tutorial/walkthrough hybrid will tell you all the basics, some less obvious but very useful tidbits, and show you a basic strategy fo...
[VIDEO] Let's learn Endless Space
โดย gamingalife
My Let's learn series, where I will commentate my own games, point out mistakes and explain my decisions. Please leave a comment. http://www.youtube.com/user/altctrldel3 http://forums.amplitude-studios.com/...