Football Manager 2013

Football Manager 2013

Football Manager 2013 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
FM 13 Online Problem
Hi me and my friend bought the game yesterday but we cant play online... We actually see eachother on Join game but after we click join server and put in pasword it loads but after that we just have blank screens... I mean we see the FM menu at top we cant click anywhere... I tried hosting he tried hosting we always have the same problem... Any fix for this?
< >
Εμφάνιση 1-12 από 12 σχόλια
I have the same problem with my mate. Still haven't found the solution
having eactly the same problem here as well dunno whats wrong so angry!
Me 2!! I'm playing on mac and he plays on a pc. Frustrating!
Steam -> Settings -> Downloading and Clouds -> Region

You must have the same Region to play with friends.
Same problem! Very frustrating!

We both in same region also!
did any of you find a solution of this problem? I am having problems
well after a week or 2 it just fixed itself
Anyone got a solution for this or all just fixed magically?
Just fixed magically :)
I cant play any kind of online game unless its in 'versus mode', it's not aloowing me to do an actual 'online game', HELP!!!
Also, how do you guys actually make your own online, walk me through, coz its not working for me.
< >
Εμφάνιση 1-12 από 12 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Football Manager 2013 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 11 Νοε 2012 στις 4:13
Αναρτήσεις: 12