เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Heroic Scores
โดย PersonOfAchievements
This guide shows you the required Heroic scores for each level....
Honeyhold Keep Heroic Clear Walkthrough
โดย Mustaine
Video walkthroughs showing you how to get Heroic Clear on all levels in Honeyhold Keep....
Wintrus Citadel Heroic Clear Walkthrough
โดย Mustaine
Video walkthroughs showing you how to get Heroic Clear on all levels in Wintrus Citadel....
Pollanor Palace Heroic Clear Walkthrough
โดย Mustaine
Video walkthroughs showing you how to get Heroic Clear on all levels in Pollanor Palace....