Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Honeyhold Keep Heroic Clear Walkthrough
от Mustaine
Video walkthroughs showing you how to get Heroic Clear on all levels in Honeyhold Keep....
Wintrus Citadel Heroic Clear Walkthrough
от Mustaine
Video walkthroughs showing you how to get Heroic Clear on all levels in Wintrus Citadel....
Pollanor Palace Heroic Clear Walkthrough
от Mustaine
Video walkthroughs showing you how to get Heroic Clear on all levels in Pollanor Palace....
Heroic Scores
от PersonOfAchievements
This guide shows you the required Heroic scores for each level....