Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
eXceed 2nd - Vampire REX Guide/イクシードセカンド・ヴァンパイアレックスガイド
от Au Ra
eXceed 2nd - Vampire REX Guide. Offering you a concise guide to those who have no idea or little of how to play the game. イクシードセカンド・ヴァンパイアレックスガイド。ゲームをプレイする方法の見当または少しを...
eXceed 2nd - Everything You Need To Know
от Nekomancer Dj-Sama
Controls, Mechanics, and whatever else I may come across. I did find an online guide that cleared some things up, and I have updated the guide to reflect those things I found....