700 years before the events of Ys I & II, the land of Ys was on the brink of destruction. Demons came in droves and forced the twin Goddesses who ruled the land to whisk their subjects away from the surface, into the safe embrace of the clouds.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.