Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
700 years before the events of Ys I & II, the land of Ys was on the brink of destruction. Demons came in droves and forced the twin Goddesses who ruled the land to whisk their subjects away from the surface, into the safe embrace of the clouds.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане