เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Rastopher's Boss Guide
โดย Rastopher
Keep getting worked by that smug, pretty boy Chester? Having trouble defeating the dastardly Dularn? Does that stupid fire dragon thing keep blowing you up? Need some help? I'll help break down these fights for you so you can know what to look for and how...
Achievement Guide (Spoilers)
โดย BluPhoenix
A complete achievement guide for Ys: The Oath in Felghana. This guide contains spoilers......
Genos Island - Obtaining the Raval Shield and Raval Armor
โดย LosingStreak
Where to get the Raval Armor and the Lotus Hammer needed to craft the Raval Shield....
Mondae's Achievement Guide
โดย Mondae Sundae
A very detailed achievement guide, including tips and strategies for getting every achievement in the game. Also includes some suggestions for beginners. Missable achievements are labeled (I tested these thoroughly), including the conditions for which the...
Escort Elena
โดย frotixy
Escorted Elena to safety on hard mode....
Achievements Guide
โดย SilverSword
Achievements Guide. Though I really just wanted to put all the Missable Achievements together. :)...
The Exterminator
โดย DarkUser89
The Exterminator Killed 2,000 Mozgouz across all playthroughs. Youtube Link ...