Ys: The Oath in Felghana
Ys: The Oath in Felghana > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Audio
Hi there, i was checking out this game and ys origin, and i was wondering if there is japanese audio ingame, or is it just sub? Didn't find the information anywhere, so thank you in advance if you know.
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
I would like to know this as well seeing as how it's a port of a old Japanese windows game and not a Turbo Grafx CD gme. Hold on a minute I own this LOL, I can just load it up and see/
Looks like origin is french with eng subs, there is no option for japanese audio with eng sub, and felghana had no voice. Keep in mind i only played each game a few minutes/
Okay, i see. Thank you for you replay. Still a killer game tho, bought it yesterday. Wasen't any japanese voice acters :|. But they say it will maybe come to the next game, so just gonne keep my fingers crossed =P
There is no voice acting, and the game language is in English. Well, I'm sure you figured that out by now. :P
The Felghana version with audio is the one in PSP.
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

Ys: The Oath in Felghana > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 17 Σεπ 2012 στις 20:26
Αναρτήσεις: 5