แสดง 1-15 จาก 262 รายการ
0
28 มี.ค., 2013 @ 1:10am
ปักหมุด: You have a suggestion? Please leave it here.
[Codebrush] Jay
6
15 เม.ย. @ 11:53am
This game is largely balanced around team-play, but there is NO teamplay Meta.
»WIN« Puzzle (잘가)
2
14 เม.ย. @ 7:17am
Help! With Arche Blade.
Shinzu
9
11 เม.ย. @ 12:22am
Suggestions
Kevgasm
7
10 เม.ย. @ 8:04pm
Archeblade Steam Badge?
centersolaCE
11
1 มี.ค. @ 3:29am
More tags for servers (NoPotions and NoPowerUps)
Mevious
0
1 มี.ค. @ 3:10am
Have name changing disabled
Moon Cow
5
15 ก.พ. @ 2:44pm
Lower character cost or swap
madroxdk
3
11 ก.พ. @ 8:47am
Character equipment & Steam
Mtax
23
11 ก.พ. @ 1:01am
Suggestion: Penalty for leaving mid-game
Bro Z
0
31 ม.ค. @ 10:50am
Some discussion about problems with the game
»WIN« Puzzle (잘가)
3
25 ม.ค. @ 5:57pm
Make power attacks more well known
Unreal_Pirate
2
23 ม.ค. @ 8:33am
No room rank cap's
Beast
9
20 ม.ค. @ 10:51pm
Buyable Rotating Slots
quicklite
5
16 ม.ค. @ 8:15am
Few suggestions
Brogax
ต่อหน้า: 15 30 50