เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
How to Rock at Grimrock - In-Depth Guide to Everything
โดย Lohengramm
This is a guide that started out describing the character creation and combat systems of Grimrock. Then it got bigger, and now features the most comprehensive collection of console commands I've been able to piece together from across the internet. In the...
Level 2 : Shelter Left, Cells Right
โดย Ikuzashi
HOW TO FIND THE KEY FOR THE FIRST DOOR IN LEVEL 2....
All secrets, all treasure, all skulls
โดย KBECT
All in one video....
Gameplay: Tips and Tricks
โดย sirloin steak
Insightful and helpful gameplay information on character development , combat , inventory , and some miscellaneous information. For tips and tricks on Legend of Grimrock's Dungeon Editor, take a look at [url=http://s...
How to Win at Grimrock
โดย Cos
The strategy that allows you to defeat any enemy you encounter in the dungeons of mount Grimrock with ease....
Legend of Grimrock. Курс молодого бойца
โดย Бозон Хиггса
Руководство по игре Legend of Grimrock, посвящённое основам игры, полностью на русском языке....
Руководство по магии
โดย zloiya
Здесь вы найдете формулы заклинайний и ответы на вопросы по магии в Legend of Grimrock...
Legend of Grimrock. RPG по-взрослому
โดย Бозон Хиггса
Руководство по ролевой системе (раскачке персонажей, их роли в группе и об их вооружении) Legend of Grimrock полностью на русском языке....
Grimrock Achievement Guide
โดย MushaConvoy
Welcome to the Legend of Grimrock achievement guide. Keep in mind there are some spoilers in this guide, you have been warned. Standard disclaimer: This guide is intended for use for those wishing to get the achievements in the game primarily by themse...
The Mage Class Guide
โดย AlexeZ
Guide includes: Mage Class short description Skill Trees Spells Formula Alchemy Recipes Will add more information soon....