Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλείς οδηγοί Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Matrix Unic New Skins
από Lecktrik
Hey guys, i'm come back for new skins i hope you will enjoy them. By the way i take the metanet's skin one (the green one) and recoulouring others (like i did with mario's unic) Screenshot in lobby: http://www.zupimages.net/viewer.php?id=15/26/180t.jp...
Simple Modding Guide
από Captain Algeria
A simple guide that explains how to mod Speedrunners. Easy peasy lemon squeezy!...
Megamen in SR [FINALLY RELEASED]
από brobeaM
Finally i finished my Megaman skin. I created new animation_variant.xnb and animation_atlas_variant.xnb files with Megaman textures. I used this spritesheet...
Гайд по персонажам в Speed Runners!!!!
από Mr.Dembass
В этом руководстве я расскажу о персонажах из Speed Runners!!!...