Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
How to Mod MLB 2k12
от jamcity-sama
Updated/custom rosters, tv overlay, stadiums and uniforms....
How to Hit Ball
от Deishuu Kaiki
Teaches you how to hit ball in MLB2k12...