Battle never ceases in the realm known as Hell. This time around it's a battle for the freedom of your very soul. Will you be able to escape from the prison hidden in the darkest deepest chasm of Hell?
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster