Gotham City Impostors: Free To Play

Gotham City Impostors: Free To Play

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Hatched from the twisted minds at Monolith Productions, Gotham City Impostors is a download-only multiplayer FPS that pits violent vigilantes dressed up like Batman against craven criminals dressed up like the Joker in open warfare on the streets of Gotham City.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане