Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Your Blood Ravens have saved the sector, but can they save themselves? In Relic Entertainment’s sequel to the acclaimed Dawn of War II real time strategy franchise, you return to sub sector Aurelia where a long lost frozen ice planet has reappeared from the Warp, bringing with it new secrets to...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане