YOU ARE SHERLOCK HOLMES, AND THIS IS YOUR INVESTIGATION! Become the greatest detective of all time in The Testament of Sherlock Holmes, a twisting, turning investigation game set in a faithfully-reproduced London of 1898.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане