เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Port Royale 3: Trading Strategies
โดย Stryderunknown
Port Royale 3 Trade Strategies, this guide attempts to layout what each one does and where it can be useful....
Simple Guides to Port Royale 3--In english--En español--En français
โดย Blastermanchips
If you want help with trading and attacking, this is for you!--Si desea ayuda con el comercio y el ataque, esto es para ti!--Si vous voulez aider avec le commerce et l'attaque, ceci est pour vous!...
Tip Of The Day
โดย Konrad
Explicitly short tips that are hopefully useful....
Treasure Fleets - Exporting Goods to Europe
โดย BlouBlou
Simple Tips to understands how treasures fleets, colonial goods and exporting works....
Complete Walkthrough of Port Royale 3 Trade Campaign
โดย troublmaker
In this guide you will find how to do every single part of the game from start to finish. If you are having problems with a single task the entire guide has been broken off into task specific elements with appropriate video assistance....