เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Tip Of The Day
โดย Konrad
Explicitly short tips that are hopefully useful....
Simple Guides to Port Royale 3--In english--En español--En français
โดย Blastermanchips
If you want help with trading and attacking, this is for you!--Si desea ayuda con el comercio y el ataque, esto es para ti!--Si vous voulez aider avec le commerce et l'attaque, ceci est pour vous!...
Port Royale 3: Trading Strategies
โดย Stryderunknown
Port Royale 3 Trade Strategies, this guide attempts to layout what each one does and where it can be useful....
Treasure Fleets - Exporting Goods to Europe
โดย BlouBlou
Simple Tips to understands how treasures fleets, colonial goods and exporting works....
Complete Walkthrough of Port Royale 3 Trade Campaign
โดย troublmaker
In this guide you will find how to do every single part of the game from start to finish. If you are having problems with a single task the entire guide has been broken off into task specific elements with appropriate video assistance....
trading campiagn trading to boost money fast
โดย King Cookie Boi
these are my personal trade routes for you guys start at st thome-san juan- puerto santo - georgetown-port of spain- margarita-puerto cabello- coro - gilbraltar- port royal - isabella- turk islands -cat island -turk islands start at pensacola-gib...