Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Company of Heroes: The Basics
от c0mpl3x1ty
Fundamentals and faction introductions for playing multiplayer Company of Heroes....
Eastern Front
от StReLoK
...
Game crashes on startup - steam validation no effect
от *Mutley*
Unable to launch Company of Heroes / Tales of Valour. Rare(ish) copy protection issue....
British for dummies
от ♣ Delta ♣
The noobs guide for britsh...