The Mortal Kombat Arcade Kollection, contains all three classic games (Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 and Ultimate Mortal Kombat 3) available for download. All three games are complete versions of their original and can now be played online.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.