Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Test your PC's performance with 3DMark, the world's most popular gaming benchmark and graphics test. Featuring two stunning graphics tests and two CPU tests, 3DMark Vantage is the industry standard performance test for DirectX 10 graphics cards and gaming PCs.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.