ดูสถิติ
0 ใน สนทนากลุ่ม | ออกจากกลุ่ม  | 
FATE is the penultimate chapter in the six-part BIT.TRIP series and will leave you wondering what’s next.Key Features: The arrow keys control CommanderVideo while the mouse allows you to fire anywhere on screen! Or if you prefer, plug in a controller for dual-stick shooting action!
ชุมชนและเนื้อหาเกมอย่างเป็นทางการยอดนิยมสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา  (?)
ความนิยมหมายถึงอะไร?
ความหมายคือเนื้อหาที่คุณกำลังดูได้ถูกให้คะแนนมากกว่าลบคะแนน ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ