Προβολή στατιστικών
0 σε Ομαδική συνομιλία  | 
FATE is the penultimate chapter in the six-part BIT.TRIP series and will leave you wondering what’s next.Key Features: The arrow keys control CommanderVideo while the mouse allows you to fire anywhere on screen! Or if you prefer, plug in a controller for dual-stick shooting action!
Το πιο δημοφιλές περιεχόμενο για το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.
Φόρτωση