Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Русификация Crusader Kings Complete
от Gefallen Engel
В данном руководстве описан процесс русификации игры Crusader Kings Complete....
Crusader Kings: Better Minimap Guide
от Malifor22
This guide will show you how to replace the default ingame Minimap with my recolored version....