Men of War: Condemned Heroes tells the story of one of the infamous Soviet penal battalions during the WWII. These battalions are famous for being formed under Stalin’s "No step back!" order #227.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане