Babel Rising lets you play as a God and use your powers to prevent humans from building the Tower of Babel. Hurl bolts of lightning, cause massive earthquakes, or unleash gigantic floods upon the Babylonians.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане