ดูสถิติ
0 ใน สนทนากลุ่ม  | 
Rampage the open-world, steal cars and run missions — all while jumping on civilians for coins and outrunning the law with power-ups! This send-up to '80s and '90s video games and pop-culture includes both a full Story Mode of open-world adventure as well as an Arcade Mode for quick...
ชุมชนและเนื้อหาเกมอย่างเป็นทางการยอดนิยมสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา  (?)
ความนิยมหมายถึงอะไร?
ความหมายคือเนื้อหาที่คุณกำลังดูได้ถูกให้คะแนนมากกว่าลบคะแนน ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ