Προβολή στατιστικών
0 σε Ομαδική συνομιλία | Αποχώρηση από ομάδα  | 
Rampage the open-world, steal cars and run missions — all while jumping on civilians for coins and outrunning the law with power-ups! This send-up to '80s and '90s video games and pop-culture includes both a full Story Mode of open-world adventure as well as an Arcade Mode for quick...
Το πιο δημοφιλές περιεχόμενο για το παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα.  (?)
Τι σημαίνει δημοφιλές;
Σημαίνει ότι το περιεχόμενο που βλέπετε έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές ψήφους για τη δεδομένη χρονική περίοδο.