Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
Rampage the open-world, steal cars and run missions — all while jumping on civilians for coins and outrunning the law with power-ups! This send-up to '80s and '90s video games and pop-culture includes both a full Story Mode of open-world adventure as well as an Arcade Mode for quick...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.