Преглед на статистиките
0 в чата на групата  | 
OPEN-WORLD carjacking goes back to the '80s in this 8-BIT nostalgic throwback. Run missions! Outrun the law! Rampage the city with weapons, power-ups and vehicles! This send-up to '80s and '90s video games and pop-culture includes both a full Story Mode of open-world adventure as well as an Arcade...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане