Retro City Rampage™ DX
Retro City Rampage™ DX > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Game hangs when exiting a shop screen
So far any time when I try to purchase something at a gun shop when I push the button to exit the shop screen the game just locks up. No buttons or keys work - the music still plays but the only thing I can do at that point is alt tab to windows and end the task.

Anyone else having this issue?

Using windows 7 64 bit.
Retro City Rampage™ DX > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 12 Οκτ 2012 στις 2:47
Αναρτήσεις: 0